Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

завідувача комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад № 404 (центр розвитку дитини)»

Дніпровської міської ради

Фокіної Тетяни Сергіївни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

(червень 2018 року)

Даний звіт зроблений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.    Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.    Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Комплексної програми «Дитина в дошкільні роки», а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво  закладом дошкільної освіти здійснюю я, завідувач,  згідно зі Статутом.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад № 404 (центр розвитку дитини)» Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49128, м. Дніпро, вул. Максима Дія, 9, розрахований на 11 груп  з наповнюваністю 210 дітей. Фактичний склад за списком – 305 дітей. 

На даний час в  закладі функціонує 11 груп:

- 2 групи раннього віку;

- 3 групи 4-го року життя;

- 3 групи 5-го року життя;

- 3 групи 6-го року життя;

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі електронної реєстрації, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини.

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад № 404 (центр розвитку дитини)" Дніпровської міської ради  працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем. Чергові групи  -  з 07.00 до 19.00.

В КЗО "ДНЗ № 404" ДМР працює 60 співробітників, 30 з них педагогічні працівники, 30 осіб - технічний персонал. 

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом заклад дошкільної освіти укомплектований  згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

Атестація педагогічних працівників 2017-2018 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації педпрацівників. Результати атестації:

- Вихователю Ніколенко М.В. встановлена кваліфікаційна категорія "спеціаліст І категорії".

- Вихователям Гаркуші К.М., Петренко Ж.Р. встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії".

Планомірна та систематична робота з кадрами відповідає високому рівню. Згідно з перспективним та річним планами  закладу педагоги проходили курсову перепідготовку на базі Комунального закладу вищої освіти "Дніпровська академія непервної освіти", відвідували   методичні заходи міста, району. Вихователі Шишкіна К.М., Харламова Т.П. продовжують навчання у Донбаському державному педагогічному університеті.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на  високому рівні.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, узгоджено з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Планування роботи КЗО "ДНЗ № 404" ДМР здійснювалося відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» (Додаток до листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322).

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018н.р. кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Буряк О.А. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Педагоги нашого закладу чітко усвідомлюють, що на сучасному етапі розвитку суспільства ефективне вирішення пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного передового досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. Тому вони в постійному пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем прямими продуктами яких можуть бути нові навчальні технології, оригінальні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в освітньому процесі Вихователі чутливі до продуктивних інновацій, бо розуміють, що побічним продуктом інновації є зростання майстерності педагога, рівня його культури, мислення, світогляду тощо.

Протягом 2017-2018 року в освітньо-виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології: Шептифрац А. «В світі гри та фантазії», Березіна О.М. «Грайлик», Борщ Р.М. «Радість творчості» тощо. 

Слід відмітити, що з вересня місяця 2017 року колектив КЗО "ДНЗ № 404" ДМР активно включився в реалізацію науково-методичної теми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап).

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до Базового компоненту дошкільної освіти, комплексної програми «Дитина в дошкільні роки». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 4 від 26/08/2017р).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі залишаються заняття з різних видів діяльності. Вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Тривалість занять:

- для дітей раннього віку – до 10 хвилин;

- молодшого дошкільного віку – не більше 15 хвилин;

- середнього віку - 20 хвилин;

- старшого віку – 25 хвилин.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

Вихователі, вихованці та їх батьки взяли участь у різноманітних конкурсах, здобувши перемоги і відзнаки, а саме: огляд – конкурс «Розвивальне середовище групових приміщень», виставка малюнків «Сторінка безпеки», Тиждень знань з ОБЖД, оформлення  родинної газети «П'ять шляхів до серця власної дитини», виставка робіт з LEGO-конструктора «Новорічна феєрія», виставка дитячої творчості «Орігамі для рідної мами», огляд-конкурс «Цікавинки ігрових майданчиків».

Наш педагогічний колектив продовжує роботу над впровадженням інноваційних методів навчання в систему освіти та над сприянням розкриттю творчого потенціалу дитини через гру шляхом інтегрування в навчально-вихований процес LEGO-конструювання, а також активно впроваджує методику «Шість цеглинок».

У травні 2018 року колектив та вихованці нашого закладу стали переможцями Всеукраїнського дитячого архітектурного конкурсу «Водний світ» у номінації "Загадки водних глибин".

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота.

Працювали гуртки:

- «Ритмічна мозаїка» (за заявами батьків) – керівник Авраменко Ю.В.

- «Вчимося розмовляти» (за заявами батьків) – керівник Буряк О.А.

- «Паперова пластика» (за заявами батьків) – керівник Германчук С.Л.

- гурток з плавання «Зірочка» (за заявами батьків) – керівник Несмачна О.Ю.

- група здоров’я «Немовлятко» (за заявами батьків) – керівник Несмачна О.Ю.

- гурток «Діалог» для неохоплених дошкільною освітою дітей – керівник Клокун І.В.

- вокальний гурток «Соловейко»  - керівник Грудниста І.В.

- дитячий театр-студія «Катруся» - керівник Ручайська І.Г.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування при 10,5 годинному перебуванні в ДНЗ. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Харчування дітей в закладі освіти з березня 2018 року передали на аутсорсинг. Відтепер  приватна компанія "Контракт Продрезерв-5" займається закупівлею продуктів, приготуванням їжі тощо. Приблизне меню складене з урахуванням чинних нормативних актів, рекомендацій дієтологів та медиків. Окрім покращення системи харчування, збільшилася і її вартість. Проте батьки більшу суму не сплачують, адже витрати компенсуються з міського бюджету. Отже, батьківська плата в 2018 році складає 40% вартості за харчування на день та 60% сплачує держава.

 

Батьківські кошти (40%): ясла – 11,45 грн/день

                                                               сад – 18,16 грн/день

Державні кошти (60%): ясла – 16,48 грн/день

                                                        сад – 26,14 грн/день

Загальна вартість харчування в день складає:

Ясла 11,45 (40%) + 16,48 (60%) = 27,93 грн

Сад 18,16 (40%) + 26,14 (60%) = 44,30 грн

Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності.

Харчоблок ДНЗ обладнано системою доочищення питної води.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована.

Я та вихователі тримаємо  на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій.

Заклад дошкільної освіти якісно підготувався до літнього оздоровчого періоду завдяки активній участі батьківської громадськості. Завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, парасольки від сонця, надувні басейни,  іграшки для ігор з водою і піском. Виносний  спортивний матеріал. Ворота для гри в футбол, кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки, тощо.  В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги. Відремонтували прогулянкові павільйони, пофарбували малі форми, спортивний майданчик, тощо. По усій території закладу було пострижено дерева та кущі, відремонтовано секції паркану, пофарбовані ворота.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшою медичною сестрою Іванцик Н.П. та  лікарем-педіатром Шевченко Л.А. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту». Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Щороку по завершенню «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі. Мікроклімат в колективі можна визнати позитивним.

Питання господарської роботи є найскладнішими у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. Я вдячна всім батькам, педагогічному колективу  хто бере участь у покращенні матеріально-технічної бази закладу та оснащенні освітнього процесу. 

Протягом року було проведено частковий поточний ремонт труб водопостачання у підвальному приміщенні, замінено вікна на металевопластикові - 4 вікна в груповій кімнаті групи № 4 на суму 16,6 тис. грн, 3 вікна в спальні  групи № 11 на суму 12,9 тис. грн, 2 вікна в ігровій кімнаті LEGO на суму 8,8 тис.грн, проведено капітальний ремонт туалетної та умивальної кімнати групи № 8 на суму 30 тис. грн., пошито чохли на матраци (120 шт.) на суму 2600грн, заміри опору електроенергії.

Придбано згідно актів оприбуткування:

- Меблі – 5300грн.

- Підписка на методичну літературу: 3400грн.

- Оплата охорони ДНЗ – 2400грн.

- Миючі засоби – 10000грн.

- Фарба для ремонтних робіт – 5000грн.

- Вивіз сміття – 1000грн.

За рахунок бюджетних коштів було проведено поточний частковий ремонт м’якої покрівлі на суму 119 тис.грн., поточний ремонт стелі та заміна двох дверей на металевопластикові в плавальному басейну на суму 50 тис.грн., проведено промивку системи опалення, придбано деззасіб «Бланідаз».

Протягом року в групах № 10, 5, 2 зроблено  поточні ремонти з використанням сучасних будівельних матеріалів, замінено вхідні двері на броньовані на суму 8 тис.грн., вхідні двері групи №6 (броньовані) на суму 4,3тис.грн та міжкімнатні двері (гр. № 9, 8). Проведено частковий ремонт плавального басейну: відремонтовано душову кімнату, туалетну кімнату на суму 5 тис.грн., проведено ревізію нагрівальних котлів.

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.   

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу Президента України  № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» в закладі проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.